B𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐇𝐞𝐫𝐦𝐨𝐧 𝟔𝟎𝟎𝐦𝐥 giữ nhiệt 2 nắp cho bé đi học, nhà trẻ, mầm non và đi chơi

(Đang cập nhật ...)
Còn hàng (996)
140.000₫

𝐁𝐀𝐂𝐊-𝐓𝐎-𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋 👉 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐇𝐞𝐫𝐦𝐨𝐧 𝟔𝟎𝟎𝐦𝐥 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 đ𝐚́𝐧𝐠 𝐲𝐞̂𝐮
🤩🤩🤩 Đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑛𝑎̀𝑜 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑚𝑒̂ 𝑡𝑖́𝑡 𝑡ℎ𝑜̀ 𝑙𝑜̀
𝐻𝑖𝑒̂́𝑚 𝑐𝑜́ 𝑐𝑎́𝑖 𝑚𝑎̃ 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑎̀𝑜 𝑔𝑖𝑎́ 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑧𝑒̉ 𝑚𝑎̀ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑠𝑖̣𝑛 𝑠𝑜̀ 𝑛𝑡𝑛 !!!

🔰 𝟏 𝒃𝒊̀𝒏𝒉 𝒌𝒆̀𝒎 𝟏 𝒕𝒖́𝒊 đ𝒆𝒐 có khóa kéo, mang đi chơi đi học đều tiện
🔰 𝑪𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝑰𝒏𝒐𝒙 𝟑𝟏𝟔 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒓𝒊̉, giữ nhiệt cực tốt, chống ăn mòn và oxi hóa , lại ko mùi cực an toàn cho bé
🔰 Bình có 2 nắp , 𝟏 𝒏𝒂̆́𝒑 𝒉𝒖́𝒕 , 𝟏 𝒏𝒂̆́𝒑 𝒄𝒐̂́𝒄 phù hợp mọi nhu cầu của bé ở các độ tuổi khác nhau
🔰 Thiết kế nắp hút có lỗ khí đẩy 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒃𝒆́ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒊̣ đ𝒂̂̀𝒚 𝒉𝒐̛𝒊 𝒌𝒉𝒊 𝒖𝒐̂́𝒏𝒈
🔰 𝑮𝒊𝒖̛̃ 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒕𝒐̛́𝒊 ①② 𝒈𝒊𝒐̛̀ nên mẹ có thể an tâm cbi nước ấm cho bé đi học mùa đông này nha

𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:
𝐷𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑖́𝑐ℎ : 𝟔𝟎𝟎𝐦𝐥
𝐾𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 : 𝟐𝟑 𝐱 𝟗.𝟓 𝐜𝐦